สล็อตแตกง่าย แจก ‘พันธุ์ข้าวพระราชทาน’ 6 พันธุ์ เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2565

สล็อตแตกง่าย แจก ‘พันธุ์ข้าวพระราชทาน’ 6 พันธุ์ เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2565

สล็อตแตกง่าย กรมการข้าว ประกาศถึงการเตรียมดำเนินการแจก 6 พันธุ์ข้าวพระราชทาน (1,728 กม.) เนื่องในวันพืชมงคลที่จะจัดขึ้นภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 พันธุ์ข้าวพระราชทาน – (27 เม.ย. 2565) นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคลแรกนาขวัญปีนี้ กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ทั้งหมด 6 พันธุ์ จำนวน 1,728 กิโลกรัม 

นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย

1) ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควร เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม จำนวน 245 กิโลกรัม

2) ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง จำนวน 399 กิโลกรัม

3) กข43 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวน 125 กิโลกรัม

4) กข6 เป็นข้าวเหนียวให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม คุณภาพการสีดี ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล จำนวน 70 กิโลกรัม

5) กข87 เป็นพันธุ์ข้าวประเภทพื้นนุ่ม ลักษณะเด่นพิเศษ ข้าวสุกนุ่ม ค่อนข้างเหนียว คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 300 กิโลกรัม และ

6) กข85 เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็ง เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง ทนต่อสภาพอากาศเย็น คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย ให้ผลผลิตสูงถึง 862 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวน 589 กิโลกรัม

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า สำหรับพันธุ์ข้าวพระราชทานทั้ง 6 พันธุ์ จะนำไปบรรจุซองพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้พสกนิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศ รับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

โดยท่านใดที่สนใจพันธุ์ข้าวพระราชทาน สามารถสอบถามได้ที่ กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เบอร์โทรศัพท์ 02-561-3794 และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 29 แห่ง ศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 27 แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี

อีกทั้งนอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ – https://rice.moac.go.th/ หรือ Scan QR Code ตามที่ปรากฏ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเมื่อลงทะเบียนทางออนไลน์แล้ว สามารถเดินทางไปรับพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านหลังจากวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พระราชพิธีจรดพระนังคลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อัปเดต ก.พ.64 ออกระเบียบ การสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ เตรียมตัวอย่างไรบ้าง เช็กที่นี่

เช็กได้แล้ว ‘ก.พ.64 ออกระเบียบ การสอบ’ ประกาศวันสอบ ดูสถานที่สอบ ศูนย์สอบ ก.พ.64 สนามสอบ ก.พ. ปี 64 รูปถ่ายขนาดเท่าไหร่ แต่งตัว แต่งกายเข้าห้องสอบอย่างไร มีคำตอบ

ล่าสุดวันนี้ 29 เมษายน 2565  ก.พ.64 ออกระเบียบ การสอบ แจ้งประกาศบนเว็บไซต์ https://ocsc10.thaijobjob.com/ ชัดเจนแล้วกับ วันสอบ ก.พ64 ภาค ก พร้อมเวลา และสถานที่สอบเพราะ สำนักงาน ก.พ. ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ระบุว่า

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. 64เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น’

สำนักงาน ก.พ. จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ในการสอบ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับการสอบ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.จะประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 เกี่ยวกับมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ทราบภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ที่ เว็บไซต์ ก.พ.  http://job2.ocsc.go.th สล็อตแตกง่าย