การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ไม่ได้ใช้ของไลบีเรีย

การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ไม่ได้ใช้ของไลบีเรีย

ไลบีเรียตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา เป็นที่รู้จักและได้รับการจัดสรรตามภูมิประเทศสำหรับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสวรรค์ของระบบนิเวศที่ยังไม่ได้ใช้และจุดเชื่อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพ มีป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดและเหลืออยู่ในภูมิภาคนี้ โดยมีป่าฝน Upper Guinea Rain Forest ประมาณ 42% และมีแนวชายฝั่งเกือบ 350 กม. สภาพอากาศของไลบีเรียเป็นมิตรที่สุดตลอดทั้งปีประเทศเป็นเจ้าภาพสายพันธุ์ที่หายากในส่วนใดของโลก อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวมีน้อยที่จะเสนอและสนับสนุนตะกร้ารายได้และสร้างโอกาสในการทำงานเพื่อลดอัตราการว่างงานที่น่าตกใจเนื่องจากภาคนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชนอย่างสูงเท่าที่ควร หากนำเอาผลประโยชน์จากภาคการท่องเที่ยวที่กว้างใหญ่ไพศาลและไม่ถูกแตะต้องของไลบีเรีย มันจะไม่เพียงสร้างโอกาสหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับประเทศ แต่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ระดับสากลและเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองท่ามกลางกลุ่มประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมมากที่สุด จุดและปลายทาง

ไลบีเรียเป็นเมืองหลวงทางธรรมชาติ

ที่อุดมสมบูรณ์ร้างและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง แรงดึงดูดทางธรรมชาติที่มอบให้สามารถทำให้มั่งคั่งและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น แม้จะไม่มีหรือได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) จากประเทศต่างๆ ที่วุ่นวายก็ตามน่าเสียดายที่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับพื้นที่ท่องเที่ยวที่สูงเหล่านี้ แต่มีเพียงไม่กี่แห่งทั้งในและนอกไลบีเรีย เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ East Nimba และอุทยานแห่งชาติ SAPO ทั้งสองเป็นบ้านของนกหายาก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หลากหลาย เช่น ลิง ละมั่ง ช้าง และสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศ หมูฮิปโปโปเตมัส นอกจากนี้ GOLA Forest Park ใน Lofa County, น้ำตก Wegan, เขตอนุรักษ์ช่องแคบ Mount Nimba, ทะเลสาบ Piso, หมู่บ้าน Elizabeth Village ใน Grand Bassa Country, Libassa Ecolodge ใน Margibi County ยังเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ไลบีเรียยังมีทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น เกาะโพรวิเดนซ์ (Dozoa) หรือดินแดนกลางน้ำในภาษาโกลา เป็นสถานที่ที่ทาสอิสระจากสหรัฐอเมริกาลงจอดในปี 1820 เกาะนี้นอกจากจะมีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์แล้ว มันยังมีลักษณะเฉพาะทั้งลักษณะทางอุทกวิทยาและธรณีฟิสิกส์ องค์ประกอบและเคมีของไลบีเรียที่พูดได้หลายภาษา หลากหลายวัฒนธรรม และหลากหลายศาสนา ทำให้ไลบีเรียเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันที่จริง คุณลักษณะเหล่านี้เป็นทรัพย์สินทางการท่องเที่ยวที่ดี หากประเทศใช้ประโยชน์จาก

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่อาจเกิดขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวของไลบีเรีย:ต้องบอกว่าไลบีเรียมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่น่าพอใจมาก ดังนั้นจึงควรที่จะชี้ให้เห็นถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมและเงินปันผลที่อาจได้รับจากภาคส่วนที่มีศักยภาพนี้ หากได้รับการพิจารณาและปฏิบัติเหมือนเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประโยชน์บางประการได้รับการขีดเส้นใต้และเน้นไว้ดังนี้:เสริมสร้างความเข้มแข็งในการระดมทรัพยากรภายในประเทศ (DRM):ไลบีเรียมีเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลืออย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีศักยภาพที่จะลดการพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศได้อย่างมากในการดำเนินการตามโครงการพัฒนา การท่องเที่ยวสามารถช่วยและจะช่วยให้ประเทศชาติสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์เพื่อให้เศรษฐกิจทำงานอย่างยั่งยืน การส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าพึงพอใจและเหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวจะทำให้ไลบีเรียเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และแน่นอนว่านักท่องเที่ยวได้สัมผัสทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ที่พัก การเดินทาง อาหาร ความบันเทิง การศึกษา วิจัย; การท่องเที่ยวเชิงวิชาการและปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งเกือบทุกคนและทุกสถาบันทั้งทางสังคมและการค้าสามารถได้รับส่วนแบ่งและแบ่งปัน

จากภาคการท่องเที่ยวที่ทำงานได้ดีในไลบีเรีย ในที่สุด, พวกเขาต้องจ่ายส่วนแบ่งที่ยุติธรรมให้กับตะกร้ารายได้ของรัฐบาล ดังนั้น การสนับสนุน ส่งเสริม และลงทุนในสิ่งที่ผมเรียกว่า TOURISPRENEURSHIP จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของรัฐบาลได้มาก งบประมาณที่จำกัดอยู่แล้ว ท่ามกลางการจัดลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันสูงและโครงการพัฒนาที่จำเป็นมาก TOURISPRENEURSHIP เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมส่วนประกอบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของภาคการท่องเที่ยว ส่วนประกอบซอฟต์แวร์มีความหมายในบริบทนี้ โดยเป็นการจัดเตรียมทุนมนุษย์และกำหนดนโยบายและกฎหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนในภาคส่วนนี้ ในทางกลับกัน ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์นั้นเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ถนน สะพาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเทียมหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สวนสาธารณะสมัยใหม่ ศูนย์การค้ารีสอร์ท และอื่นๆ การส่งเสริมและลงทุนในสิ่งที่ผมเรียกว่า TOURISPRENEURSHIP จะเป็นการบรรเทาทุกข์ครั้งใหญ่ของรัฐบาลที่งบประมาณจำกัดอยู่แล้ว ท่ามกลางการจัดลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันสูงและโครงการพัฒนาที่จำเป็นมาก TOURISPRENEURSHIP เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมส่วนประกอบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของภาคการท่องเที่ยว ส่วนประกอบซอฟต์แวร์มีความหมายในบริบทนี้ โดยเป็นการจัดเตรียมทุนมนุษย์และกำหนดนโยบายและกฎหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนในภาคส่วนนี้ ในทางกลับกัน ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์นั้นเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ถนน สะพาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเทียมหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สวนสาธารณะสมัยใหม่ ศูนย์การค้ารีสอร์ท และอื่นๆ การส่งเสริมและลงทุนในสิ่งที่ผมเรียกว่า TOURISPRENEURSHIP จะเป็นการบรรเทาทุกข์ครั้งใหญ่ของรัฐบาลที่งบประมาณจำกัดอยู่แล้ว ท่ามกลางการจัดลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันสูงและโครงการพัฒนาที่จำเป็นมาก TOURISPRENEURSHIP เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมส่วนประกอบ